Multimédia


CD a DVD-ROM ako multimediálny nosič, ponúka široké uplatnenie vďaka jednoduchosti svojho použitia, vysokej kapacite a pri použití súčasných CD-ROM mechaník/vysoká prenosová rýchlosť/, rýchlu prácu s multimediálnymi prvkami:

- prehrávanie zvuku aj videa vo vysokej kvalite
- 3-D animácie
- interaktívne grafické obrazovky
- fotografické zábery
- tabuľky, grafy a prehľady
- text

Kombináciou týchto prvkov je možne vytvoriť čo najpríjemnejšie prostredie pre prácu s multimediálnym produktom. Táto oblasť je však značne rýchle sa rozvíjajúcou oblasťou, preto neustále rozširujeme a skvalitňujeme možnosti ovládania a použitia multimédií.

Využitím našich skúseností, doterajších ohlasov a pripomienok sme schopní realizovať prakticky všetky požiadavky kladené na multimédiá v termíne 1-4 mesiacov od zadania, podľa návrhu zmluvy. Obnovovanie údajov je možné zabezpečiť do 2 týždňov od získania nových informácií.

 

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot Screenshot

Výber obrazoviek z prezentácie firmy LPH Vranov n/T s.r.o.

 

V dobe, keď počítač je bežnou výbavou každej kancelárie, sa CD-ROM stáva bežnou súčasťou firemných prezentačných materiálov. Jeho obľúbenosť spočíva v jeho mnohostrannom využití a úspornosti.

Využitie multimédií v komerčnej praxi môžeme rozdeliť do troch oblastí:

 1. CD-ROM ako imidžovo-prezentačné médium, predstavujúce Vašu spoločnosť - jej históriu, aktivity, úspechy, zamestnancov... To všetko presne v súlade s komunikačnými zámermi Vašej spoločnosti vo vzťahu k cieľovým skupinám.

 2. Produktovo-prezentačné CD-ROMy, ktoré predstavujú Vaše produkty pomocou dynamických možností multimédií. Video, animácie, či vizualizácia poskytujú široký priestor na predstavenie všetkých benefitov, ktoré Váš produkt ponúka. Rozsiahla technická dokumentácia je pritom na dosah kliknutia myši. V porovnaní s množstvom bulletinov, manuálov a príručiek je to krok k plnému uspokojeniu nárokov klienta.

 3. Tretí typ je kombinácia dvoch predošlých.

V porovnaní s "klasickými" prezentačno-informačnými formami ponúka nové možnosti, ktorých cieľom je zjednodušiť prístup k informáciám a umocniť dojem z produktu či firmy:

 • Širšie množstvo informácii (na ilustráciu CD-ROM pojme cca 300 000 strán textu)

 • Dynamický pohľad na produkty a služby s možnosťou ich virtuálneho vyskúšania, umocní dojem užívateľa o kvalite Vašej práce

 • Viacjazyčná mutácia poskytuje široké uplatnenie pre klientov a partnerov nielen doma, ale i vo svete

 • Príhovor predstaviteľa firmy, prechádzka po areáli spoločnosti, predstavenie moderných výrobných technológií ..., vytvára podvedomý pocit dôvery a záujmu o Vašu spoločnosť

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot Screenshot

Výber obrazoviek z prezentácie firmy Fragokov Prešov v.d.

 

V neposlednom rade je zaujímavá jeho cenová nenáročnosť, čo v praxi znamená, že jeden nosič sa pohybuje v cenovej hladine 20-50,- Sk, pri minimálnych nákladoch. S rastom objemu sa tieto náklady ešte znižujú. V porovnaní s nákladmi na tlačené materiály s obdobnou vypovedacou schopnosťou je to minimálna čiastka a v porovnaní s prezentáciou cez internetovú sieť a jej reálnej rýchlosti sú možnosti značne obmedzené (prehrávanie videa a zvuku, rýchlosť prístupu k kvalitným fotografiám atď. ).

Finančná kalkulácia tvorby a výroby je odvodená od niekoľkých faktorov, ktoré ovplyvňujú náklady na jeho tvorbu:

 • počet jazykových mutácií,

 • počet grafických obrazoviek,

 • rozsah textového materiálu,

 • minutáže videa,

 • rozsahu 3-D-trojdimenzionálnych animácii,

 • počtu grafov,

 • počtu CD – nosičov

 

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot Screenshot

Výber obrazoviek z prezentácie firmy LLEMI Slovakia s.r.o.